Επικαιρότητα
0 Κυνήγι στα παράλια

Άπρακτοι φεύγουν οι κυνηγοί κάθε πρωί από τα παράλια αφού μέχρι τώρα δεν έχουν βγει τρυγόνια παρά το γεγονός ότι το κυνήγι άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι όμως

1 843 844 845 846 847 862