Εμπλουτισμός βιοτόπων με νησιώτικη πέρδικα στο Ν. Ηρακλείου

0

Εγκρίθηκε ο εμπλουτισμός βιοτόπων με απελευθέρωση 250 ατόμων νησιωτικής πέρδικας (Alectoris chukar) από τον Κ.Σ.Ηρακλείου στις περιοχές Κουτσούρα, Χουδέτσι, Κρουσσώνας, Ασίτες, Π. Ασίτες, Κεράσια, Προφ.Ηλία, Γωνιές, Αγκάραθο, Τουπάκι, Αστυράκι,Γένα, Αγία Παρασκευή – Κοκκίνη Χάνι, Καλλιθέα Π.Ε. Ηρακλείου όπως προτείνεται από την  σχετική έκθεση εμπλουτισμού βιοτόπων

Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων «Κ.Σ.Ηρακλείου στις περιοχές Κουτσούρα, Χουδέτσι, Κρουσσώνας, Ασίτες, Π. Ασίτες, Κεράσια, Προφ.Ηλία, Γωνιές, ΑγκάραθοΤουπάκι, Αστυράκι,Γένα, Αγία Παρασκευή – Κοκκίνη Χάνι, Καλλιθέα Π.Ε. Ηρακλείου», θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κ.Σ. Ηρακλείου και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου
προϋπολογισμό του Κ.Σ. Ηρακλείου (τρέχοντος έτους ή επομένου έτους, αναλόγως της περιόδου απελευθέρωσης τους)

 

Share.

Τα σχόλια είναι κλειστά σε αυτό το θέμα


Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων