Επικαιρότητα
0 Ειδικά µέτρα για τη διαχείριση χοίρων µε σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

Με την απόφαση αυτή ορίζονται τα ειδικά µέτρα ελέγχου και αποτροπής της διασποράς του νοσήµατος της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων,…

1 2 3 4 5 853