Επικαιρότητα
0 Αναγνώριση Κυνηγετικού Συλλόγου Φαρκαδόνας & Περιχώρων

Αναγνώριση Κυνηγετικού Συλλόγου ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Π.Ε. Τρικάλων Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας αναγνωρίζεται ως συνεργαζόμενος με το Υπουργείο…

1 2 3 448